სამუშაო საათები:

10:00 დან ბოლო სეანსამდე

შესვენების და გამოსასვლელი დღეების გარეშე

  4 დარბაზი
  2 VIP დარბაზი
  3D ტექნოლოგიები
  უფასო WIFI
  უფასო ავტოსადგომი