აირჩიეთ თქვენი ენა

ქუთაისი 4600, თამარ მეფის ქ. #14
info@gg.ge
0431 230110

ობიექტს ყავს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამსახური, რომელიც ზრუნავს ყოფილი „კინოთეატრ საქართველო“-ს შენობაში შემოსული ყველა მომხმარებლის კომფორტზე, დაცულობაზე და უსაფრთხოებაზე. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამსახურში დაცულია გენდერული თანასწორობა, გვყავს ქალბატონი თანამშრომლები, რომლებიც მობილიზებული არიან ქალბატონი მომხმარებლის კომფორტის შექმნაზე, აქვთ უნიფორმა და სამოყვარულო რადიო არხზე მომუშავე რადიო კავშირის საშუალებები მობილური კოორდინირებული ფუნქციონირებისათვის. დაცულია ყველა შესასვლელი, გასასვლელი და შიგა ტერიტორია საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევებისგან და მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან.

იმისათვის რომ მომხმარებლებმა და არენდატორებმა დაცულად იგრძნონ თავი, ობიქტზე მიმდინარეობს 24 საათიანი ვიდეო კონტროლი, როგორც შიგა, ასევე გარე პერიმეტრზე.

ოფისები

ჩვენი მიზანია, მზარდი ბიზნესის გარემოშიც კი მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ინტერესები. ჩვენი მომსახურების სფერო მოიცავს ნებისმიერი სირთულის ვებ გვერდების დამზადებას პრომო საიტებიდან მსხვილი კორპორატიულ საიტებამდე. ასევე ბრენდინგსმ, ლოგოტიპების და კორპორატიული სტილის შემუშავებას.

მაღაზიები

ჩვენი მიზანია, მზარდი ბიზნესის გარემოშიც კი მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ინტერესები. ჩვენი მომსახურების სფერო მოიცავს ნებისმიერი სირთულის ვებ გვერდების დამზადებას პრომო საიტებიდან მსხვილი კორპორატიულ საიტებამდე. ასევე ბრენდინგსმ, ლოგოტიპების და კორპორატიული სტილის შემუშავებას.

ცენტრი

ჩვენი მიზანია, მზარდი ბიზნესის გარემოშიც კი მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ინტერესები. ჩვენი მომსახურების სფერო მოიცავს ნებისმიერი სირთულის ვებ გვერდების დამზადებას პრომო საიტებიდან მსხვილი კორპორატიულ საიტებამდე. ასევე ბრენდინგსმ, ლოგოტიპების და კორპორატიული სტილის შემუშავებას.

კინო

ჩვენი მიზანია, მზარდი ბიზნესის გარემოშიც კი მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის ინტერესები. ჩვენი მომსახურების სფერო მოიცავს ნებისმიერი სირთულის ვებ გვერდების დამზადებას პრომო საიტებიდან მსხვილი კორპორატიულ საიტებამდე. ასევე ბრენდინგსმ, ლოგოტიპების და კორპორატიული სტილის შემუშავებას.