მისი შემოქმედებითი, ინოვაციური, კლიენტსა და ტექნოლოგიურად ორიენტირებული მიდგომის წყალობით, კოტონს გააჩნია სეზონური ტენდენციების პოლიტიკა, აუთენტურ დიზაინებთან ერთად და სთავაზობს მათ გასაყიდად მოსახერხებელ ადგილებსა და მიმზიდველ ფასებში.